ขอบคุณลูกค้า

ขอขอบคุณเจ้าของงาน ที่มอบหมายให้ทางเราได้ดูแลคุณลูกค้าเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต